Nevelési céljaink

Az óvodáskorú gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása az egyéni képességek figyelembevételével.

A gyermeki játék tiszteletben tartásával, környezetében jól eligazodó, problémáira megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező iskolai életre alkalmassá váló gyerekek nevelése.

Részképesség zavarok korai felismerése, tanulási kompetenciák fejlesztése, sokoldalú képességfejlesztés.

Beszélő környezet biztosításával, helyes mintaadással és szabálykövetéssel az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés.

Ismerkedés a helyi népi hagyományokkal, kultúra alapjaival.

A gyerekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása.
Magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ill. speciális törődést igénylő gyerekek megsegítése.

Sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelése.

Tehetséges gyermekek nevelése tehetségműhelyekben.